Εγγραφή νέου Μέλους

Για να γίνει κάποιος μέλος του συλλόγου θα πρέπει να παραδώσει στο γραμματέα την παρακάτω φόρμα υπογεγραμμένη μαζί με μία φωτοτυπία της ταυτότητας του. Σε περίπτωση που επιθυμεί να αποκτήσει την ταυτότητα της ομοσπονδίας μας (ΕΟΛΣΜΑΥ) θα πρέπει να καταθέσει επιπροσθέτως 4 φωτογραφίες και 2 φωτοτυπίες τις ταυτότητας του.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την καταβολή 10 ευρώ ως εγγραφή + 10 ευρώ ως συνδρομή έτους. Κάθε χρόνο η συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των 10 ευρώ και εξοφλείτε στις αρχές του έτους. Ο γραμματέας υποχρεούται να δίνει απόδειξη παραλαβής χρημάτων.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ